زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4080 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5718 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4229 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4225 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
3953 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4074 Mar 15
دانلود 3935 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4114 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3868 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3844 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
3969 Mar 19
دانلود 3804 Mar 19
دانلود 3862 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4000 Mar 26
دانلود 3929 Mar 26
دانلود 3877 Mar 26
دانلود 3878 Mar 26
دانلود 3895 Mar 30
دانلود 3952 Mar 30
دانلود 4076 Mar 30