زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4156 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5860 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4326 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4360 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4050 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4174 Mar 15
دانلود 4016 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4210 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3947 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3924 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4049 Mar 19
دانلود 3888 Mar 19
دانلود 3935 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4078 Mar 26
دانلود 4009 Mar 26
دانلود 3946 Mar 26
دانلود 3966 Mar 26
دانلود 3975 Mar 30
دانلود 4030 Mar 30
دانلود 4152 Mar 30