زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4154 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5856 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4320 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4353 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4045 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4165 Mar 15
دانلود 4011 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4207 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3945 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3922 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4044 Mar 19
دانلود 3885 Mar 19
دانلود 3932 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4076 Mar 26
دانلود 4008 Mar 26
دانلود 3945 Mar 26
دانلود 3964 Mar 26
دانلود 3971 Mar 30
دانلود 4027 Mar 30
دانلود 4149 Mar 30