زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
2994 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3571 Nov 02
دانلود 3143 Nov 02
دانلود 4000 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8194 Feb 07
دانلود 4714 Feb 07
دانلود 5183 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3666 Feb 07
دانلود 3633 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3496 Feb 09
دانلود 4296 Feb 09
دانلود 4465 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4488 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4207 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4117 Feb 18
دانلود 4076 Feb 18
دانلود 4192 Feb 23
دانلود 4042 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4014 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4094 Feb 23