زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
2996 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3574 Nov 02
دانلود 3146 Nov 02
دانلود 4003 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8208 Feb 07
دانلود 4719 Feb 07
دانلود 5186 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3670 Feb 07
دانلود 3638 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3499 Feb 09
دانلود 4300 Feb 09
دانلود 4470 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4492 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4212 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4126 Feb 18
دانلود 4080 Feb 18
دانلود 4197 Feb 23
دانلود 4045 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4018 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4099 Feb 23