زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
2965 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3525 Nov 02
دانلود 3104 Nov 02
دانلود 3931 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8000 Feb 07
دانلود 4643 Feb 07
دانلود 5105 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3622 Feb 07
دانلود 3592 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3456 Feb 09
دانلود 4248 Feb 09
دانلود 4404 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4442 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4161 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4062 Feb 18
دانلود 4021 Feb 18
دانلود 4144 Feb 23
دانلود 3994 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
3966 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4044 Feb 23