زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دانلود زیرنویس فارسی برای بهترین و جدیدترین فیلمهای سینمایی و سریال‌های تلویزیونی

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Friends Season 1 All Episodes
HDTV,720p,BOB,DVDrip
دانلود
31554 Aug 30
Friends Season 1 Episode 1
The One Where Monica Gets a Roommate
دانلود
21797 Feb 07
Friends Season 1 Episode 2
The One with the Sonogram at the End
دانلود
10236 Mar 10
Friends Season 1 Episode 3
The One with the Thumb
دانلود
7819 Mar 19
Friends Season 1 Episode 4
The One with George Stephanopoulos
دانلود
7134 Mar 19
Friends Season 1 Episode 5
The One with the East German Laundry Detergent
دانلود
6739 Apr 04
Friends Season 1 Episode 6
The One with the Butt
دانلود
6506 Apr 05
Friends Season 1 Episode 7
The One with the Blackout
دانلود
5601 Apr 17
Friends Season 1 Episode 9
The One Where Underdog Gets Away
دانلود
5761 Apr 17
Friends Season 1 Episode 8
The One Where Nana Dies Twice
دانلود
4930 Apr 18
Friends Season 1 Episode 16
The One with Two Parts: Part 1
دانلود
8060 Apr 20
Friends Season 1 Episode 13
The One with the Boobies
دانلود
5533 May 22
Friends Season 1 Episode 14
The One with the Candy Hearts
دانلود
5301 May 22
Friends Season 1 Episode 10
The One with the Monkey
دانلود
6143 Jun 05
Friends Season 1 Episode 11
The One with Mrs. Bing
دانلود
4564 Jun 13
Friends Season 1 Episode 12
The One with the Dozen Lasagnas
دانلود
5518 Jun 22
دانلود 5055 Jul 20
دانلود 4615 Jul 20
دانلود 4468 Jul 20
Friends Season 1 Episode 15
The One with the Stoned Guy
دانلود
5432 Jul 22