زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4169 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5912 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4358 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4404 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4078 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4190 Mar 15
دانلود 4038 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4227 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3963 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3942 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4067 Mar 19
دانلود 3908 Mar 19
دانلود 3955 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4093 Mar 26
دانلود 4027 Mar 26
دانلود 3962 Mar 26
دانلود 3982 Mar 26
دانلود 3990 Mar 30
دانلود 4043 Mar 30
دانلود 4165 Mar 30