زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4172 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5916 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4360 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4407 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4082 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4192 Mar 15
دانلود 4041 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4230 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3966 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3948 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4073 Mar 19
دانلود 3912 Mar 19
دانلود 3958 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4096 Mar 26
دانلود 4031 Mar 26
دانلود 3967 Mar 26
دانلود 3986 Mar 26
دانلود 3994 Mar 30
دانلود 4047 Mar 30
دانلود 4169 Mar 30