زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4182 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5930 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4365 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4418 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4090 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4199 Mar 15
دانلود 4047 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4240 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3973 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3954 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4083 Mar 19
دانلود 3919 Mar 19
دانلود 3965 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4108 Mar 26
دانلود 4041 Mar 26
دانلود 3973 Mar 26
دانلود 3995 Mar 26
دانلود 4003 Mar 30
دانلود 4056 Mar 30
دانلود 4180 Mar 30