زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3000 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3586 Nov 02
دانلود 3156 Nov 02
دانلود 4015 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8246 Feb 07
دانلود 4725 Feb 07
دانلود 5197 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3676 Feb 07
دانلود 3640 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3500 Feb 09
دانلود 4304 Feb 09
دانلود 4483 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4500 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4219 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4135 Feb 18
دانلود 4083 Feb 18
دانلود 4201 Feb 23
دانلود 4046 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4021 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4102 Feb 23