زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3006 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3590 Nov 02
دانلود 3159 Nov 02
دانلود 4022 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8273 Feb 07
دانلود 4732 Feb 07
دانلود 5203 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3678 Feb 07
دانلود 3643 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3502 Feb 09
دانلود 4307 Feb 09
دانلود 4488 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4503 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4222 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4139 Feb 18
دانلود 4084 Feb 18
دانلود 4202 Feb 23
دانلود 4049 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4023 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4105 Feb 23